Frank Hielckert

Expert vitaliteit, draagt bij aan energie, motivatie en veerkracht van mens en organisatie.

frank-profiel-pvp copy

Over mij

In de afgelopen 15 jaar heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen tot een expert op gebied van vitaliteit. In mijn rol als expert ontwikkel, coördineer en verbind ik diverse organisatie producten en diensten in het kader van #vitaliteit, #leefstijl en #gezondheid.

Mijn passie voor vitaliteit maakt dat ik het kan verbinden door alle lagen van een organisatie heen. Vitaliteit op een multidisciplinaire, inspirerende, motiverende en overtuigende wijze zichtbaar en voelbaar maken en hiermee een duurzame bijdrage leveren aan het individu, de leef- en werkomgeving en de maatschappij. Vitaliteit denken en doen met aandacht voor mens en organisatie.

Direct aan de slag of nog even nadenken? Laat je inspireren door onderstaande quote.


'If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done.'


Bruce Lee

Over mijn loopbaan

In 1998 ben ik als gestart als Assistent Kwaliteit, Arbo & Milieu manager bij Rinos. In deze rol kreeg ik voor het eerst te maken met een zorgtaak voor de medewerkers in de vorm van de arbozorg (PMO, veiligheid, PBM's, etc.). In 2002 ben ik gestart bij Windesheim als Arbo-adviseur binnen de dienst Personeel & Organisatie. Naast de arbo-gerelateerde werkzaamheden ben ik hierin ook actief bezig geweest met communicatie vanuit de dienst P&O. Hierin ontwikkelen van specifieke communicatie en bouwen van intranet voorzieningen voor de medewerkers.

Gezondheidsmanagement

In 2006 is gestart met het opzetten van een 'Gezondheidsbeleid' binnen de Hogeschool Windesheim. Het project, 'Windesheim Werkt Vitaal' is hierin een project geweest wat mijn eigen interesses heeft doen verbreden en -diepen. Zaken als werkvermogen, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit werden de nieuwe thema's op dat moment. Binnen mijn werk was er tevens een behoefte voor creatieve werk waardoor ik mijn baan bij Windesheim in 2010 heb in geruild voor een uitdaging als zelfstandige op het brede terrein van gezondheidsmanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Kennisverbreding en -verdieping

In 2010 ben ik gestart met een leergang strategisch gezondheidsmanagement om mijn praktische kennis verder te verrijken. Van het ontwikkelen van beleid tot het organiseren van de praktische uitvoering. Toch was hierin vaak het gevoel van aan de zijlijn staan. Toekijken hoe een provider zaken aan het uitvoeren was en hiermee minder invloed hebben op de inhoud.

Met de voeten in de klei

De ambitie om niet alleen toe te kijken, maar ook persoonlijk iets te bieden heeft mij in 2015 doen starten met de opleiding tot Leefstijlcoach via Academie voor Gezondheid en Leefstijl.

Momenteel ben ik actief als A.I. Health Manager en HR Communicatie specialist. In de rol van Health Manager coördineer en faciliteer ik projecten op gebied van leefstijl, gezondheid en vitaliteit of het thema van nu 'Duurzame inzetbaarheid'. De rol van HR Communicatie specialist laat zich waarschijnlijk het beste vertalen als een verbinder en vertaler van producten en diensten voor medewerker, manager en organisatie.

Mijn persoonlijke uitdaging

Als ik denk aan mijn persoonlijke uitdaging is dit wel het algemeen inbedden van 'Vitaliteit' in de meest brede zin van het woord. Een woord als vitaliteit zodanig laden vanuit een organisatie, dat bewustwording en gedrag duurzaam worden verbeterd. Hoe zich dat vertaald? In een opdracht die wij samen kunnen aangaan door dit te gaan doen!

Meer over mijn loopbaan is te vinden via Linkedin.

Mijn persoonlijke missie:

Creatief ontwerpen waarin samenhang op een inspirerende, motiverende en overtuigende wijze zichtbaar wordt en een duurzame bijdrage levert aan het individu, de leef- en werkomgeving en de maatschappij.

Nieuwe versie 2019

WELKE MOGELIJKHEDEN

puzzel

INTERIM MANAGEMENT

Als Health Manager ondersteun ik organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van onder andere en vitaliteitsprogramma's. Deze staan over het algemeen in teken van het thema duurzame inzetbaarheid. Deze rol geef ik over het algemeen invulling vanuit afdeling Human Resources in samenwerking met afdelingen Marketing en Communicatie. Meer weten over mijn rol binnen uw organisatie, neem dan contact met mij op.

passie

LEEFSTIJL EN -(E-)COACHING

Personal Vitality Plan biedt als het gaat om een gezonde leefstijl een eigen online tool (web/app). Voorbeeld hierin is NHL Stenden welke gebruik maken van deze online tool. De tool biedt medewerkers een eigen afgeschermd persoonlijk profiel waarin ze onder andere een voedings- en activiteiten dagboek kunnen bijhouden. Daarnaast is het een interactief en sociale communicatie tool gericht op gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Personal Vitality Plan heeft daarnaast contacten met diverse providers of legt hierin contact met gewenste providers om programma specifiek aan te kunnen bieden. Zo maakt NHL Stenden bijvoorbeeld gebruik van Livvit (Zilveren Kruis Achmea) waarin specifiek arbeidsgerelateerde zorg wordt geboden.

wie-wat-waar

PROGRAMMA MANAGEMENT

In mijn rol als Programma Manager zorg ik eerst voor een duidelijke koppeling met strategische doelen. Hierbij wordt eerst de rol van Business Coach ingezet om te zorgen dat doelstellingen vanuit het programma aansluiten bij de strategische doelen betreffende organisatie. Deze volgorde zorgt ervoor dat inzet van een programma niet als ad hoc wordt ervaren. De inzet van Personal Vitality Plan hebben als doel een bijdrage te leveren op de langere termijn en liefst met een blijvend karakter. Meer weten over mijn rol als Programma manager binnen uw organisatie, neem dan contact met mij op.

help-goal

VITALITEITSPROGRAMMA'S

Indien een organisatie aan de slag wil gaan met specifieke gezondheids- c.q. vitaliteistprogramma's in het kader van duurzame inzetbaarheid biedt Personal Vitality Plan ondersteuning in de vorm van project coördinatie. Denk bij projecten aan organisaties Health Checks en/of vitaliteitsdag(en) of -week.

Personal Vitality Plan heeft een enorm netwerk aan specialisten op het gebied van de fysieke en mentale gezondheid en ruim 15 jaar aan ervaring in ontwikkelen, coördineren en communiceren van dergelijke projecten in grotere organisaties.

SPECIALISME

communicatie
HR Communicatie

Bij het opzetten van HR Communicatie wordt op een design based gewerkt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de waarde propositie van HR. Door het maken van klantprofielen en in kaart brengen van de product en dienst catalogus. Waarde toevoegen als HR waardoor de interne klant zich beter kan richten op de inzetbaarheid als professional.

HR Branding

Een medewerker is niet opzoek naar HR, maar een voordeel, pijn stiller of iets anders waardoor hij of zij verder kan met de dagelijkse taken. Door de producten en diensten op een wijze aan te bieden welke aansluit bij deze gedachte zal er meer gebruik worden gemaakt. HR als 'Brand' een sterk gewaardeerd merk waar men het over heeft als het gaat om voordeel en verzachten van de pijn.

Intranet

Inrichten van digitale omgeving voor je klanten. Dit kan jezelf niet bedenken zonder vragen aan je interne klanten te stellen. Welke behoefte hebben zij en hoe gaan ze opzoek naar producten en diensten die hier bij passen. Welke middelen hebben we om inzicht te verkrijgen en gebruiken we deze wel optimaal. 

Samenwerken

Als het gaat om HR is er een brede scoop en hierdoor overlap in vele processen. Daarnaast zal een medewerker niet nadenken over achterliggende processen, maar snel iets willen weten, regelen, ontvangen, etc. De basis op orde betekend in dit geval, zorgen dat de medewerker in staat is basis zaken snel zelf te kunnen regelen. Door samen te werken vanuit multi disciplinaire teams bereik je meer.

samenwerking

DIRECT CONTACT

Heb je een vraag of zou je graag informatie willen ontvangen. Stuur ons dan een bericht door onderstaande formulier in te vullen.

Invalid Email
Invalid Number
Please check the captcha to verify you are not a robot.